logo

ANKIETA DLA WOLONTARIUSZA

I. Dane kandydata na Wolontariusza:
Imię: Nazwisko: PESEL:    
Imię matki: Imię ojca: Nazwisko rodowe:
Adres e-mail: Tel. kom.: Tel. stacj.:
Ulica: Miasto: Kod pocztowy:
Numer domu:  
Numer mieszkania:  
Rozmiar koszulki:  
           
II. Dane przestawiciela ustawowego (opiekuna) kandydata na Wolontariusza:
Imię: Nazwisko:
Adres e-mail: Tel. kom.: Tel. stacj.:
Ulica: Miasto: Kod pocztowy:
Numer domu:  
Numer mieszkania:  
           
           
III. Wyksztalcenie / aktualne miejsce nauki:
           
IV. Doświadczenie zawodowe:
           
V. Umiejętności Wolontariusza, znajomość języków obcych, kursy, szkolenia, uprawnienia:
           
VI. Zainteresowania i pasje Wolontariusza:
           
VII. Doświadczenie w pracy społecznej lub wolontariacie:
           
VIII. Za jakiego powodu chce Pan/Pani zostać Wolontariuszem w Muzeum Powstania Warszawskiego?
           
IX. Jakie są Pana/Pani oczekiwania związane z wolontariatem w Muzeum Powstania Warszawskiego?
           
X. Uwagi
XI. Dyspozycyjność
Preferowana data rozpoczęcia  wolontariatu:
Liczba godzin w miesiącu, które może Pan/Pani poświęcić na wolontariat:
XII. Oświadczenie
Oświadczam, iż znane są mi informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora a w przypadku gdy jestem przedstawicielem ustawowym zobowiązuję się je przedstawić kandydatowi na Wolontariusza
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / kandydata na Wolontariusza przez administratora Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa w celu rejestracji oraz rekrutacji na Wolontariusza Muzeum Powstania Warszawskiego

Przeczytaj treść zgody RODO. Wysłanie wniosku jest równoznaczne z akceptacja poniższych warunków.